Norscrap West AS

Norscrap West AS (NW) har mottatt klage på støy fra anlegget 04.11.2020.