Arbeid ved Semco 5 Februar

Semco vil utføre en del arbeid på Deep Sea Stavanger, dette kan tidvis medføre høyere støy enn vanlig, blant annet skal riggen snues.  Dette varsel er gitt i kraft av para 29-8 i forurensingsforskriften (unntak fra støy i para 29-7).  Semco vil forsøke så langt som mulig å unngå unødig støy i forbindelse med denne operasjonen. 

0
Feed