Mål om å behandle og gjenvinne alle typer stål og metaller

Selskapet skal være problemløser for industri- og offshorevirksomhet med vekt på miljøsanering og gjenvinning.

Et bredt utvalg av utstyr

Norscrap West AS ble etablert 2. januar 2002 og har som mål å behandle og gjenvinne alle typer stål og metaller. Selskapet er heleid av Hellik Teigen Group. Selskapet skal være problemløser for industri- og offshorevirksomhet med vekt på miljøsanering og gjenvinning. I dette ligger blant annet:

  • Demontering og gjennvinning av offshore installasjoner, samt konstruksjoner fra landbasert industri.

  • Opphogging av skip og fartøy.

  • Fragmentering for gjenvinning av tynnmetaller.

  • Mottak og behandling av farlig avfall fra industri og offshore.

  • Topp moderne mottak- og saneringsanlegg for vrakbiler.

  • Selskapet, med sine 35 årsverk, har hovedbase på Hanøytangen på Askøy ved Bergen. Ved vår avdeling i Rådal (Bergen) og Mongstad (Lindås) har vi mottak- og omlastningsanlegg for stål og metaller.

Norscrap West AS har et stort antall ulike typer utstyr som også kan flyttes til ulike prosjekter etter kundens ønske. Norscrap West AS kan dokumentere kvalitetssikringssystemet gjennom blant annet sertifisering i ISO 9001 og ISO 14001.

ISO logo Achilles Logo logo

  • Mottak av alle typer konstruksjoner bygget av jern og metaller fra industri og offshore

  • Miljøsanering og demolering av skip inntil 10 000 ton

  • Fragmenteringsverk for kompleksjern og biler

  • Topp moderne mottak- og saneringsanlegg for personbiler, lastebiler og busser