Sikker gjenvinning av skip og fartøy

For mer informasjon ta kontakt med:

 

Geir Olav Bøe

 

95760657

 gob@norscrap.no

Sikker gjenvinning av skip, fartøyer og oppdrettsanlegg

Norscrap West AS tar imot og gjenvinner skip, fartøyer og oppdrettsanlegg i de fleste kategorier i en moderne slipp ved vårt anlegg på Hanøytangen. Slippen er designet for å ivareta både det ytre miljø, personell og utstyr for gjenvinning av jern og metaller på en sikker og miljømessig forsvarlig måte. Mottak kan skje både direkte i slippen og ved kai.


Norscrap West AS er sertifisert av EU iht forordning EU 1257/2013 som bygger på Hong Kong konvensjonens retningslinjer for sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip, og oppført av EU på «EU list of ship recycling facilities»