Norscrap West AS

Norscrap West AS (NW) har mottatt klage på støy fra anlegget 04.11.2020.

 

 

Fra: Sverre Helge Espeset, Hanøytangen 159.

 

NW behandling og tilsvar til klagen:

 

Støyen som Espeset opplever kommer mest sannsynlig fra klipping av fartøy i slippen. Klipping pågår kun i tidsrommet regulert i vår tillatelse og er å anse som normal drift.

I perioder kan det oppstå impulsstøy som en del av klippingen.

Fom 01.12.2020 skal det utføres kontinuerlig støymålinger på Hanøytangen Industriområde. Målingene overvåkes og vurderes av sertifisert selskap/ asplan viak opp imot gjeldende tillatelse. Målingene vil gi et helhetlig bilde av støy i området, og månedlig rapporteres til Fylkesmannen i Vestland (FMV).

NW vil vurdere og iverksette støyreduserende tiltak basert på faktiske målinger og evaluering utført av asplan viak.

Dette vil være en pågående prosess for å sikre at eventuelle støyreduserende tiltak er målrettet, faktisk virker og har ønsket effekt opp imot kravene i tillatelsen.

Se vedlagt asplan Viak Plan for kontinuerlig støymålinger.

Det vises ellers til Støyutredning utført av asplan Viak i 2019.

 

NW kontaktpunkt:

Geir Olav Bøe, Daglig leder.

E post: gob@norscrap.no

Mob tlf: +47 957 60 657

Plan for støymåling
0
Feed