Plan for langtidsmålinger av støy - Hanøytangen

Asplan Viak AS er engasjert av Norscrap West AS i forbindelse med langtidsmålinger av støy tilknyttet industriområdet på Hanøytangen.

Langtidsmålingene har til hensikt å kartlegge støyen både inne på industriområdet og ved naboene iht. NS-ISO 1996-2:2017(E).

Dette notatet er en beskrivelse av plan for langtidsmålingene av støy iht. skriv1 fra Fylkesmannen i Vestland.

Plan for langtidsmåling
0
Feed