Måling

Ref. klage vedr. støy fra Deepsea Stavanger som ligger til kai på Hanøytangen.

Årsaken til at det er litt mer støy fra riggen i kveld er at vindretningen er ugunstig for fartøyet og i tillegg har økt på.

Riggen har derfor startet opp en ekstra maskin og hjelper til med 2 stk thrustere for å holde riggen i posisjon.

Dette er kun midlertidig og vil så snart vinden går ned slå av ekstra maskin.

 

Vi beklager ulempen dette medfører og vil samtidig informere at vi følger nøye med støybildet på Hanøytengen ettersom vi nå har kontinuerlig støymonitorering.

 

Se vedlagte utklipp fra støymåling fra i kveld som bekrefter Deres klage.

 

 

0
Feed